Skip to main content

SFO

SFO’en er åben alle skoledage. Vi tilbyder en let genkendelig og overskuelig hverdag med rammer, som giver børnene mulighed for en god, alsidig personlig udvikling.

Hindholm Privatskoles SFO bygger på demokratiske værdier. Tilbuddene i hverdagen veksler mellem udendørsaktiviteter, fælles aktiviteter, nye og gamle traditioner og fri leg. De underbygges af det pædagogiske læringssyn.

  • Vi går foran barnet: Aktiviteterne er fastlagt på forhånd af det pædagogiske personale
  • Vi går ved siden af barnet: Børnenes forslag og ideer er med til at forme projektet
  • Vi går bag ved barnet: Den frie leg og de læringsmuligheder, som nærmiljøet giver, er i fokus

I SFO’en gælder de samme principper som på skolen: At drage omsorg og sikre trivsel, læring og anerkendelse for alle.

  • Her har børnene en stor grad af indflydelse og medbestemmelse på deres hverdag i SFO’en – og deres ideer bliver afprøvet.
  • Vi bestræber os hver dag på at sikre inklusion for alle børn ved at lære børnene at tage medansvar for det gode fællesskab uden mobning.
  • Vi understøtter venskaber og positive relationer gennem lege og aktiviteter.

Klub

Fra 4. årgang er der mulighed for at gå i klub hver dag.

Nu er børnene på vej på mellemtrinet, og har helt naturligt nye og andre interesser end i indskolingen. Fællesskaber og venskaber er vigtige for børn og unges trivsel og identitetsdannelse, og i klubben arbejder vi med gode pædagogiske rammer for demokratisk deltagelse i det forpligtende fællesskab.

Vi samarbejder tæt sammen med skolens lærere og forældre omkring børnenes trivsel.

Vi har vores egne lokaler med mulighed for kreativ udfoldelse, projekter, film, spil, m.m. og vores store udeområde bruger vi ofte til kreativitet, bål, boldspil, lege og meget andet.

I klubben er der også mulighed for lektiecafé.

Som en tilbagevendende tradition, deltager Klubben på børnefestivalen Vilde Vulkaner i Vordingborg.