Skip to main content

Vores historie

Hindholm Privatskoles historie begynder for omkring 170 år siden. Den reform- og fremskridtsvenlige greve F. A. Holstein iværksatte på daværende tidspunkt mange projekter, der siden har været med til at definere det sydvestsjællandske område. Greven var især optaget af at forbedre vilkårene for det jævne folk. Omkring 1833 møder greven Anders Stephansen, der gennem mange år havde haft en skole i Aalborg samt fungeret som lærer. Stephansens kone Dorotheas hjerte brændte ligeledes for de mindrebemidlede. Stephansenparret viste sig at være de ildsjæle, der kunne igangsætte forbedringer efter grevens ønske: De oprettede et børnehjem med 10 børn, fundet af greven og hans kone, på grevskabets herregård, enkesædet Fuirendal. Efter grevens død i 1838 begyndte problemerne og Fuirendal skulle overgå til andre formål. Med hjælp fra grevens enke og andre støtter, købte Stephansen arvefæstegården Hjortholm i det daværende Førslev Sogn. Gården blev sat i stand og omdannet “til en Stiftelse for de Børn, hvis Skæbne nægtede dem et Familieforhold, hvor de kunne gøre Erfaringer om de Baand, som kristelig kærlighed knytter mellem Forældre og deres børn”. Som tak blev Hjortholm omdøbt til Holsteins Minde.

Holsteins Minde børnehjem havde en skrantende økonomi, og Stephansen øjnede mulighederne for at finde en ny indtægtskilde til sit hjertebarn. Især ideen om at oprette en højskole til undervisning af bondesønner, der kun havde fået den obligatoriske skolegang i almueskolen, vakte hans interesse. I 1852 købte Stephansen nabogården Hindholm, der blev til Hindholm Højskole – og med tiden blev den også Sjællands største. Cand. Theol. Niels Julius Jensen blev håndplukket af Stephansen til at være den første leder af Hindholm Højskole. Jensen blev i sine unge år åndeligt begejstret for den grundtvigske retning, og endte med at blive en særlig rollemodel for eleverne på Højskolen. Hindholm Højskole oplevede op- og nedture gennem årene samt skiftende lederskab. 1. Verdenskrig satte en stopper for højskoleånden, og Hindholm Højskole blev nedlagt efter 62 års virke. Omkring 6000 unge fra hele landet nåede at frekventere skolen.

Efter lukningen af Højskolen manglede der et lokalt undervisningssted på egnen. Købmanden Julius Høyberg blev initiativtageren til en eksamensskole, så elever ikke skulle tage den lange og besværlige vej til realskoler ved de større købstæder. D. 1. september 1916 startede 34 elever på Hindholm Realskole, hvor der var rigeligt med plads. I 1919 støttes Hindholm Kost- og Realskole af en lærerforening på 50 medlemmer. Skolen havde 9 kostskoleelever i 1919, og senere blev antallet mangedoblet. Mange år frem blev Hindholm Kost- og Realskole stadig mere populær blandt egnens borgere, ligesom den blev udvidet, fik sportsplads og moderniseret efter tidernes standarder.

Efter næsten 60 år med kostelever nedlægges kostskoledelen på Hindholm, og i 1975 omdøbes stedet til Skolen på Hindholm, hvis virke skal stå i modsætning til den almindelige folkeskole, der dukker op i nabobyerne. Det er også i denne periode, at der tages tiltag til nye byggerier.

I 2000 ændres navnet til det nuværende Hindholm Privatskole, og i 2005 står udskolingsbygningen med tilhørende fællessal og SFO færdig.