Skip to main content

Alt, hvad vi gør på Hindholm Privatskole, bygger på vores tre værdier

Vi er optaget af høj FAGLIGHED, hvor alle medarbejdere og elever yder deres bedste – og vi anvender mange varierede tilgange for at møde eleverne der, hvor de er.

Vi arbejder for FÆLLESSKAB, hvor den enkelte kender sig selv godt, bidrager konstruktivt og inviterer andre ind.

Vi bruger TRADITIONER bevidst for at skabe en fælles identitet, genkendelighed i årets gang, samt at alle får anledning til at mødes på kryds og tværs af alder og opdelinger.

Der er mange aspekter af Hindholm Privatskole, der gør det til en særlig oplevelse at være elev og forældre.

  • Vi arbejder konstant for at fastholde et skolemiljø med dannelse, fuld respekt for alle og et anerkendende sprog.
  • Vi har engagerede og dedikerede medarbejder der tænker i helheder, som brænder for at udvikle børn og unge gennem varierede læringsmiljøer.
    Vi har en overskuelig skole med kun ét spor fra 0. – 9. kl. og højest 24 elever i klasserne.
  • Hver dag begynder skoledagen med morgensang for alle elever – en tradition, vi vægter højt.
  • Skoledagen skal være varieret, og derfor bliver vores naturområder flittigt benyttet til at bringe bevægelse ind i løbet af dagen.
  • Vi prioriterer, at at alle elever får oplevelser og ture ud af huset med lejrtur/lejrskole hvert år, ligesom hver årgang har fastlagte ture til eksempelvis Møns Klint, København eller udlandet.
  • En særlig tradition, som vores elever holder af, er Teltturen. En overnatning i telt på skolens område sidste dag inden sommerferien.

Hindholm Privatskole skal have plads til alle, det kræver et vedvarende arbejde med trivsel på flere planer. I indskoling arbejdes med Fri for mobberi, 6. klasse er lejepatrulje for 0. klasse, skolen lærere, SFO-personale, AKT- og SSP-medarbejdere har et tæt samarbejde.
Vores forældre har stor indflydelse og let adgang til ledelsen. Vi bestræber os på, at der er kort vej fra beslutning til handling.