Bestyrelsen på Hindholm Privatskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter.

Dokumenter

Bestyrelsen består af

Lars Børsting

Formand

Anja Damgaard

Næstformand

Anne Leonhard

Bestyrelsesmedlem

Jonas Andersen

Bestyrelsesmedlem

Kasper Jensen

Bestyrelsesmedlem

Malene Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Michael Lykkegaard

Bestyrelsesmedlem

Betina Rylland Nielsen

Suppleant

Tania Ahrens

Suppleant