Skip to main content

Bestyrelsen på Hindholm Privatskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter.

Dokumenter

Bestyrelsen består af

Jonas Andersen

Formand

Økonomiudvalg

Mads Lilleskov Jensen

Næstformand

Økonomiudvalg

Kasper Jensen

Bestyrelsesmedlem

Hindholms Venner

Malene Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Bygningsudvalg

Niels Rask

Bestyrelsesmedlem

Ansættelsesudvalg

Holger Fingerhut

Bestyrelsesmedlem

Bygningsudvalg

Marie Louise Hansen

Marie Louise Hansen

Bestyrelsesmedlem

Ansættelsesudvalg

Jannie Henriksen

Jannie Henriksen

Suppleant