Bestyrelsen på Hindholm Privatskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter.

Bestyrelsen består af

Lars Børsting

Formand

Anne Leonhard

Suppleant

Jonas Andersen

Næstformand

Kasper Jensen

Bestyrelsesmedlem

Malene Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Michael Lykkegaard

Bestyrelsesmedlem

Betina Rylland Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Sabine Købman-Parnes

Bestyrelsesmedlem