Bestyrelsen på Hindholm Privatskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter.

Dokumenter

Bestyrelsen består af

Jonas Andersen

Formand

Peter Schultz

Næstformand

Kasper Jensen

Bestyrelsesmedlem

Malene Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Mads Lilleskov Jensen

Bestyrelsesmedlem

Niels Rask

Bestyrelsesmedlem

Sabine Købmand-Parnes

Bestyrelsesmedlem
Anne Leonhard

Anne Leonhard

Suppleant

Holger Fingerhut

Suppleant