Skip to main content

Priser – skoleåret 2024/2025

Førskole (april-juli 2025)

kr. 2.480 pr. md.

Inkl. fuld SFO

0. - 5. klasse

kr. 2.480 pr. md.

Inkl. fuld SFO/Klub og morgenSFO

6. - 7. klasse

kr. 1.720 pr. md.

Mulighed for tilkøb af Klub kr. 550 pr. md.

8. - 9. klasse

kr. 1.820 pr. md.

Der opkræves 12 rater pr år. Satserne reguleres hvert år i august.

Søskendemoderation:
Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, med tælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Som søskende regnes udelukkende biologiske halv- eller helsøskende og adoptivbørn. Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation, og der ydes ikke søskendemoderation med tilbagevirkende kraft.

Depositum
Der indbetales et depositum på 2500 kr., som tilbagebetales ved endt skolegang. Vi anbefaler indbetaling via PBS. Indbetalinger, som ikke foregår via PBS tillægges et gebyr på 30 kr. pr. indbetaling.

Betalingsprocedure
Skolepenge indbetales forud og senest den 10. i måneden. Ved for sen indbetaling indledes en rykkerprocedure i samarbejde med Advodan. Hver rykker pålægges et gebyr på 100 kr. En restancesag kan ende med retslig inkasso og udmeldelse af eleven. I tilfælde af økonomiske problemer, som berører betaling af skolepenge, skal man straks kontakte skolens kontor, så en ordning kan etableres.

Udmeldelse
Ved eventuel udmeldelse i løbet af skoleåret er der en udmeldelsesfrist på løbende måned + 1 måned. Udmeldelsen skal være skriftlig.