Skip to main content

Indmeldelse af ny elev

Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 125 kr. pr barn.

Leave this field blank

Elevens info

Mors (værges) info

+
+

Fars (værges) info

+
+

Oplysninger der er vigtige for skolen vedr. elevens skolegang. (fx sygdom, specielle vanskeligheder, familieforhold etc.)

Denne formular er udfyldt af (ved fælles forældremyndighed skal begge forældre udfylde)
Indtast ovenståendes email (ved fælles forældremyndighed skal begge forældre udfylde). Der sendes bekræftelse på denne formular til nedenstående email(s).

Procedure (kommende børnehaveklasser)

Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår på dette elektroniske skema, der udfyldes og sendes til skolens administration.
Efterfølgende gennemgår Hindholm Privatskole indmeldelserne og kontakter dig/jer med enten et svar om optagelse, en plads på venteliste eller et afslag. I oktober spørger skolen forældre til næste skoleårs børnehaveklasser, om de fastholder deres indmeldelse. Bliver der på baggrund af dette ledige pladser, optages eleverne fra ventelisten.
I løbet af november meddeler skolen, hvem der kan begynde i førskolen 1. april eller i børnehaveklassen efter sommerferien.
Optagelse i børnehaveklasse er obligatorisk for børn, i det kalenderår de fylder 6 år, eller året efter for de børn, der har fået bevilget udsat skolestart. Børn som er født mellem 1. januar og 30. september, og kun er 5 år, kan optages i børnehaveklasse, hvis forældrene ønsker det. Forudsætningen er, at børnene må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Vurderingen foretages af skolens leder.
Der afholdes møde med forældrene til de nye børnehaveklasseelever ultimo januar og primo juni.

Procedure (optagelse på andre klassetrin)

Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse.
Indmeldelsesskemaet udfyldes elektronisk og sendes til skolen, som bekræfter modtagelsen med oplysning om evt. venteliste.
Bliver der en ledig plads, tilbydes den første på ventelisten pladsen. Søskende har fortrinsret. Modtager man tilbuddet, afholdes et møde, hvor eleven, forældrene, klasselæreren og skolelederen deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages.
Ønsker man ikke at modtage tilbuddet på dette tidspunkt, aftaler forældre og skoleleder, hvornår næste kontakt skal finde sted.