Skip to main content

Tilsynsførende

Bestyrelsen på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen.

Bestyrelsen har valgt Niels Christian Buck som tilsynsførende for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2024. Niels Christian Buck er tidligere forstander på Forlev Friskole og har virket som tilsynsførende i flere år.

Tilsynserklæring 2024