Tilsynsførende

Bestyrelsen på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen.

Bestyrelsen har valgt Klaus Eusebius Jakobsen som tilsynsførende for en 2-årig periode. Klaus Eusebius Jakobsen er tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole, viceborgmester i Næstved Kommune og uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag.

Tilsynsførendes periode udløber 31. juli 2022.

Tilsynsrapport 2022