Med udgangspunkt i skolens grundværdier,

 • faglighed
 • traditioner
 • fællesskab

vil vi med denne skrivelse give dig og dine forældre indblik i, hvilke
forventninger vi har til jer, og hvad I kan forvente af os.

Elev

Vi forventer:

 • at du respekterer anvisninger fra lærere og andre voksne
 • at du er undervisningsparat, når klokken ringer, både i egen klasse og i
  faglokaler
 • at du udviser god undervisningsadfærd og er deltagende
 • at du tager ansvar for egen læring
 • at du dagligt holder dig orienterer om lektier i klassen
 • at du aktivt bidrager til vores fællesskab ved deltagelse i arrangementer
 • at du omgås alle i en god tone

Forældre

Vi forventer:

 • at I viser os og skolen tillid.
 • at I støtter jeres barn i at opfylde skolens krav.
 • at I ser til at jeres barn er undervisningsparat.
 • at al kommunikation omkring skolen foregår i en god tone, både til
  lærere, elever og andre forældre.
 • at I deler vores ansvar for, at alle børn i klassen har det godt. Det gøres
  især ved at indtænke alle kammerater ved arrangementer, der
  udspringer fra klassefællesskabet.
 • at I læser beskeder m.m. fra skolen på intra

Udskolingsteamet

I kan forvente af os:

 • at vi vil arbejde ud fra samme forventninger, som vi har til elever og
  forældre
 • at vi møder eleverne med faglighed
 • at vi vil besvare beskeder på intra indenfor 3 arbejdsdage, så vi
  fastholder en hurtig dialog
 • at vi vil bidrage til at skabe det gode fællesskab, ved at have fokus
  på alle elevers trivsel ved aktiviteter, samtaler og undersøgelser
  at vi bidrager til at uddanne og danne eleverne til at indgå i et
  moderne, demokratisk samfund