Forventninger til eleverne

 • Møder velforberedte til timerne (tasken er pakket til dagens skema)
 • Veludhvilede og mætte
 • Madpakken er sund og nærende
 • Disciplin og almindelig god opførsel – lytter aktivt og venter på tur
 • Interesse for at ville lære og udvikle sig
 • Høflig omgangstone og udviser forståelse over for de andre i klassen
 • Respekt for hinanden og for de voksne
 • Respekt for skolens inventar og ejendele (og andres)

Forventninger til forældrene

 • At den basale opdragelse af jeres børn er på plads – at de er i stand til
  at vente på tur og behovsudsætte
 • Opbakning, interesse og samarbejde med skolen
 • Deltage i møder og aktiviteter på skolen
 • Aldrig at snakke negativt om skolen til jeres børn – ved utilfredshed
  henvend jer til skolens personale
 • Sober og ordentlig omgangstone ved henvendelse til skolens lærere og
  elever

Forventninger til lærerne

 • Sober og ordentlig omgangstone ved henvendelse til forældre og elever
 • Vi bidrager til dannelsen af børnene til hele mennesker
 • Møder velforberedte til timerne
 • En professionel tilgang til mødet med eleverne
 • Tillidsvækkende
 • Fagligt velfunderet
 • Engagerede