ForældreIntra:

ForældreIntra er skolens officielle informations– og kommunikationssystem.
Her modtager alle klasser den information, som er relevant for den enkelte
klasse og det der er vigtigt for hele skolen. Der er forskel på informationsgraden
ift. hvilket klassetrin dit barn går i.
Systemet bruges også, når man skal tilmelde sig til forældremøder eller andre
arrangementer. Nogle gange ligger informationen på forsiden, andre gange -
når der er længere informationer - lægges disse under ”Dokumenter”.
Der er samtidig mulighed for at skrive en privat besked til den enkelte lærer,
hvis der skulle være oplysninger om dit barn, som er relevant for læreren eller
hvis der er noget I som forældre er i tvivl om.
Er dit barn syg eller af andre årsager skal have fravær, skal I skrive til
klasselæreren i beskeder. Er der tale om flere dage eleven skal have fri,
bedes man ansøge om dette til skolens ledelse.
Vi forventer at I fra starten i førskolen og fremadrettet sætter jer ind i brugen
af vores system og logger ind og tjekker forældreIntra minimum en gang om
ugen.

Mødetider og morgenrutiner:

Kl. 6.30 – 7.30 åbner morgen SFO, her kan eleverne komme og spise morgenmad og roligt gøre sig klar til skoledagen.

Kl. 7.30 åbner skolen dørene for eleverne, som hænger deres overtøj i garderoben og sætter taske, madpakker og drikkedunk på plads. I børnehaveklassen tjekker børnene mundtligt ind hos børnehaveklasselæreren. 

Alle elever kan være i klassen, hvor de kan læse, tegne og hygge sig. Larm og vild leg er i skolegården indtil morgensang. Vi arbejder for en god og rolig start på dagen. Der bliver krydset ind sfo og korte beskeder kan gives til den voksne.

Kl. 7.50 ringer klokken ind til morgensang. Det betyder at alle elever og lærere samles i salen til sang. Nu er skoledagen startet og alle skal være klar.

Når morgensang er slut går alle elever i klasserne. De forældre der evt. har været med til morgensang skal hjælpe barnet til at gøre ”farvellet” kort. Ingen forældre i klasserne. Nu er barnet en skoleelev, der er godt i gang med at være mere selvstændig og kan klare flere og flere ting selv. Vi forventer jeres opbakning til det.

Morgensang:

Kl. 7.50 Starter skolen, alle klasser og lærere samles i gymnastiksalen for at få dagens informationer og synge en sang. Her har alle elever en fast plads sammen med deres klasser, og i det øjeblik de sidder der, skal de blive på deres plads. Alle er stille og rolige. De forældre der er med kan stå ved ribberne. Når morgensangen er slut er skolen startet, derfor har forældrene sagt farvel og går hjem. Dette hensyn er vigtigt i forhold til udviklingen af barnets selvstændighed. Når Lotte stiller sig frem, skal der være helt ro i salen. Eleverne har ingen legetøj, tyggegummi eller hue/kasket på. Alt sammen for at alle elever kan starte dagen på en rolig og tryg måde. 

Mobiltelefoner:

Mobiltelefon er tilladt, men den skal være slukket hele skoledagen og den kan ikke bruges til at spille på i skoletiden. Har eleven brug for at kontakte sine forældre skal det gøres gennem en aftale med en lærer. Overholder man ikke reglerne, bliver mobilen afleveret på kontoret, og der kan den afhentes efter skole. Hvis den skal bruges i undervisningen, får man besked fra læreren om hvordan og hvornår.

Forventninger til adfærd indendørs generelt:

Når eleven møder om morgenen, er der ofte lidt tid inden morgensang begynder. Denne tid bruges i klassen, hvor eleven kan være forudsat at han/hun er stille og rolig i sin adfærd. Skolens lokaler er som udgangspunkt stille/rolige lokaler. Man må gerne sidde og tegne, spille spil eller få sig en lille mad, men støjende adfærd, boldspil osv. Skal foregå udendørs. Vi ønsker et fredeligt, trygt skolemiljø hvor alle elever kan trives.

Respekt/udsætte behov:

Når vi taler om adfærd, så er det vigtigt at eleven øver sig på at ”holde tur” og respektere både voksne og børn. Det er ikke rart at blive afbrudt af en der taler højere, det skaber irritation og frustration hos både børn og voksne. Vi har spisetime i indskolingen fra kl. 09.50-10.35. Det betyder at alle elever i god ro og mag kan spise og drikke og gå på toilettet hvis det behøves. Bagefter er der tid til klasseleg, højtlæsning, fødselsdage og andre trivselsaktiviteter. Frikvartererne er kl. 9:30-9:50 og 11:20-11:50. Derudover bestræber vi os på at indlægge små ”luftepauser” i løbet af dagen. Toiletbesøg, vanddrikning og spisning bedes derfor lagt i pauserne, og burde ikke forstyrre undervisningen med mindre det er helt akut og selvfølgelig efter aftale med læreren.

Søen:

Vi er så heldige at der er en dejlig lavvandet sø i umiddelbar nærhed af vores indskolingslokaler. Søen bruges til natur/teknologi aktiviteter og trivsel men selvfølgelig KUN i selskab og overvåget af en voksen. Det er strengt forbudt for elever at gå til søens kant!! Overtrædes forbuddet bliver eleven sendt hjem.

Penalhus:

Det er vigtigt at alle elever er udstyret med et rigtigt penalhus. I penalhuset skal der være blyanter, farveblyanter, viskelæder og blyantspidser. Det er en god ide at forældrene jævnligt tilser at indholdet er som det skal være. På den måde undgås unødige forstyrrelser af undervisningen for at låne blyanter osv.

Indskolingens menneskesyn:

I indskolingen arbejder vi overordnet for skabe rammer så eleven kan udvikle sig fagligt og socialt til et kompetent og selvstændigt menneske, der kan deltage aktivt i skolens fællesskaber og på sigt samfundet. Vi arbejder professionelt med relationskompetencer og konflikthåndtering. Vi bruger de pædagogiske og faglige redskaber og arbejder for et respektfuldt skole/hjemsamarbejde. Vi forventer at forældrene har tillid til at vi kan løse opgaven i fællesskab på en kompetent og professionel måde.