Selvevaluering

Skolen anvender en evalueringsmodel, som er udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening og godkendt af Undervisningsministeriet. Modellen er meget omfattende, idet stort set ethvert hjørne af skolens virksomhed skal evalueres.

Evalueringen er først og fremmest et internt værktøj, og vi forventer, at hele arbejdsprocessen vil højne bevidstheden om hvad, hvordan og hvorfor vi gør, som vi gør.

En styregruppe bestående af skolens ledelse og 2 lærerrepræsentanter står for planlægningen og uddelegeringen af evalueringsopgaverne.

Følgende områder skal evalueres:

 • Skolens profil
 • Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
 • Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
 • Elevens alsidige udvikling
 • Frihed og folkestyre
 • Tilbud om undervisning i 10. klasse
 • Specialundervisning
 • Dansk som andetsprog
 • Elevens videre forløb i uddannelsessystemet
 • Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen
 • Samlet vurdering og handleplan

Alle områder skal efterfølgende evalueres mindst hvert 3. år

Tilsynsførende

Bestyrelsen på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen.

Bestyrelsen har valgt Klaus Eusebius Jakobsen som tilsynsførende for en 2-årig periode. Klaus Eusebius Jakobsen er tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole, viceborgmester i Næstved Kommune og uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag.

Tilsynsrapport for skoleåret 2020-21