Praktiske oplysninger


Fravær:
Sygdom og andet fravær meddeles via SkoleIntra om morgenen.
For elever, der tager bus til skole, skal fravær meddeles kontoret på
tlf. 55453114. Planlagt fravær meddeles senest dagen før.


Penalhus:
Penalhus med blyanter og viskelæder skal medbringes hver dag. 

Computer:

Fra 4. klasse skal alle elever medbringe egne pc.


Fødselsdage:
Når børnene har fødselsdag, synger vi fødselsdagssang og leger et par lege,
som fødselsdagsbarnet vælger. Børnene må dele lidt guf ud. Hvis man
inviterer til børnefødselsdag, anbefaler vi, at hele klassen inviteres med.
Man kan dog nøjes med enten alle pigerne eller alle drengene.


Søen:
Vi har en lille sø på skolen, som vi er meget glade for. Vi bruger den lige
fra 0. - 10. klasse . Vi fisker efter smådyr og studerer dyrene. Man må kun
være nede ved søen sammen med en voksen. Hvis et barn overtræder
den regel, bliver I straks kontaktet, så i med det samme kan hente barnet,
som ikke må være på skolen mere den dag.


Frikvarterer:
Børnene er ude i alle frikvarterer. Legestativet, gynger og sporvogn er forbeholdt
børnehaveklassen, som dog må lege på hele skolens område.


Indendørs adfærd:

  • Man skal være stille og rolig og tage hensyn til andre.

  • Vi forventer god toiletadfærd.

  • Man må gerne besøge de andre indskolingsklasser.


Øvrig adfærd på skolen:

  • Store søskende skal ikke være ”forældre” for mindre søskende.

  • Konflikter mellem to eller flere elever: Eleverne lærer lige fra børnehaveklassen at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.

  • Man må ikke selv ringe hjem.