Praktiske oplysninger


Fravær:


Sygdom og andet fravær meddeles via SkoleIntra om morgenen.
For elever, der tager bus til skole, skal fravær meddeles kontoret på
tlf. 55453114. Planlagt fravær meddeles senest dagen før.


Penalhus:


Penalhus med blyanter og viskelæder skal medbringes hver dag


Fødselsdage:


Når børnene har fødselsdag, synger vi fødselsdagssang og leger et par lege,
som fødselsdagsbarnet vælger. Børnene må dele lidt guf ud. Hvis man
inviterer til børnefødselsdag, anbefaler vi, at hele klassen inviteres med.
Man kan dog nøjes med enten alle pigerne eller alle drengene.


Søen:


Vi har en lille sø på skolen, som vi er meget glade for. Vi bruger den lige
fra 0. - 10. klasse . Vi fisker efter smådyr og studerer dyrene. Man må kun
være nede ved søen sammen med en voksen. Hvis et barn overtræder
den regel, bliver I straks kontaktet, så i med det samme kan hente barnet,
som ikke må være på skolen mere den dag.


Frikvarterer:


Børnene er ude i alle frikvarterer. Legestativet, gynger og sporvogn er forbeholdt
børnehaveklassen, som dog må lege på hele skolens område.


Indendørs adfærd:

 • Man skal være stille og rolig og tage hensyn til andre.
 • Vi forventer god toiletadfærd.
 • Man må gerne besøge de andre indskolingsklasser.


Øvrig adfærd på skolen:

 • Store søskende skal ikke være ”forældre” for mindre søskende.
 • Konflikter mellem to eller flere elever: Eleverne lærer lige fra børnehaveklassen at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
 • Man må ikke selv ringe hjem.


Indskolingen


Indskolingen på Hindholm Privatskole består af børnehaveklassen, 1.,
2. og 3. klasse.


Hjemmesko:


Da vores gulve også bruges til at lege på, skal eleverne have indesko
på. Der er plads til skoene i garderoben.


Spisning:


Vi spiser fra kl. 9.35 - 10.05


Tyggegummi og slik:


Der må kun medbringes slik, hvis der kan deles ud til alle i klassen og
gerne kun til fødselsdage.


Legetøj:


Man må medbringe ét stk. legetøj, og det medbringes på eget ansvar.
Skydevåben og lignende må ikke medbringes, da vores erfaring er, at
det altid udvikler sig til voldsom leg. Nintendo mv. må kun medbringes
om onsdagen.


Kontaktbogen:


Kontaktbogen skal altid ligge i postmappen. Den bruges, hvis eleven ikke
skal i SFO. Ved alle andre beskeder bruges ForældreIntra.


Information til forældrene:


ForældreIntra er skolens officielle informations– og kommunikationssystem
- også når der er meddelelser fra børnehaveklassen. Systemet
bruges også, når man skal tilmelde sig til forældremøder eller andre arrangementer.
Nogle gange ligger informationen på ”Opslagstavlen”, andre
gange - når der er længere informationer - lægges disse under
”Dokumenter”.

 


Forventninger til forældrene


Vi forventer

 • at skole og hjem får et positivt og fremadrettet samarbejde.
 • at barnet møder til tiden, mæt og udhvilet med en madpakke i tasken.
 • at skoletasken med penalhus og indhold er pakket.
 • at I tjekker ForældreIntra jævnligt (gerne dagligt).
 • at I ofte læser med jeres barn.
 • at I støtter barnets sociale relationer.
 • at I overholder skolens ferieplan.
 • at I deltager aktivt i forældremøder og arrangementer.
 • at I giver udtryk for jeres forventninger til skolen.
 • at I ikke følger barnet ind i klassen i længere tid end nødvendigt.

 

 

Forventninger til det skoleparate barn


Vi forventer, at barnet

 • er selvhjulpen ift. sko og tøj
 • kan tørre sig efter toiletbesøg.
 • kan vaske hænder og huske det.
 • kan modtage en fælles besked.
 • kan bede en voksen om hjælp.
 • kan acceptere andre børns personlighed.
 • kan koncentrere sig i kortere perioder.
 • kan huske korte rim, remser og sange.
 • kan lytte til en historie.
 • kan lytte, når andre børn fortæller.
 • kan vente på sin tur.
 • kan overholde enkle regler - fx oprydning.
 • kan bruge sin krop på mange måder.
 • kan udtrykke sig i tegning.
 • kan holde på en blyant og klippe med en saks.
 • kan skrive og genkende sit navn.
 • kan tælle til 10 eller længere.
 • kan genkende farver.
 • kan bede andre om hjælp og være i stand til at hjælpe andre.
 • kan holde styr på tøj og taske