Priser – skoleåret 2019/2020

 

Skolepenge 

 

 

 

0. klasse       2100 kr. pr. md.  Incl. fuld SFO
1. - 3. klasse:                  2100 kr. pr md.

 Incl. SFO (morgen-SFO + 250 kr.)

4. klasse: 2100 kr. pr. md.

 Incl. klub (morgen-SFO + 250 kr.)

5. klasse: 1400 kr. pr md.  
6. klasse: 1400 kr. pr. md.  
7. klasse: 1400 kr. pr. md.        
8. klasse: 1500 kr. pr. md.  
9. klasse: 1500 kr. pr. md.  
10. klasse: 1500 kr. pr. md.  


Førskole

April -juli 2020  2100 kr. pr. md.  Incl. fuld SFO
     
     
     
     
     

 

Der opkræves 12 rater pr år. Satserne pristalsreguleres hvert år.

Ventelistegebyr: 75 kr. pr. barn pr. år.


Søskendemoderation:

Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, med tælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Som søskende regnes udelukkende biologiske halv- eller helsøskende og adoptivbørn. Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation, og der ydes ikke søskendemoderation med tilbagevirkende kraft.

Depositum

Der indbetales et depositum på 2500 kr., som tilbagebetales ved endt skolegang. Vi anbefaler indbetaling via PBS. Indbetalinger, som ikke foregår via PBS tillægges et gebyr på 30 kr. pr. indbetaling.

Betalingsprocedure

Skolepenge indbetales forud og senest den 10. i måneden. Ved for sen indbetaling indledes en rykkerprocedure i samarbejde med Advodan. Hver rykker pålægges et gebyr på 100 kr. En restancesag kan ende med retslig inkasso og udmeldelse af eleven. I tilfælde af økonomiske problemer, som berører betaling af skolepenge, skal man straks kontakte skolens kontor, så en ordning kan etableres.

Udmeldelse

Ved eventuel udmeldelse i løbet af skoleåret er der en udmeldelsesfrist på løbende måned + 1 måned. Udmeldelsen skal være skriftlig.