Priser – skoleåret 2018-19

 

Skolepenge

 

0. – 7. klasse: 1260 kr. pr. måned (juli er betalingsfri)

8. – 10. kl. 1320kr. pr. måned (juli er betalingsfri)

 

Skole

0. - 2. klasse: 10 kr. pr. md.  
3. klasse: 30 kr. pr. md.  
4. klasse: 70 kr. pr. md.  
5. klasse: 35 kr. pr. md.  
6. klasse: 40 kr. pr. md. (juli er betalingsfri)
7. klasse: 55 kr. pr. md.  
8. klasse: 115 kr. pr. md.  
9. klasse: 220 kr. pr. md.  
10. klasse: 220 kr. pr. md.  


SFO

SFO til kl. 15:   650 kr. pr. md.  
SFO til kl. 16: 802 kr. pr. md.  
SFO til kl. 17: 958 kr. pr. md. (juli er betalingsfri)
SFO (4.+5.klasses klub): 825 kr. pr. md.  
Frugt 55 kr. pr. md.  
Morgenpasning 250 kr. pr. md.  

 

Ekstra time: 50 kr.
Ekstra dag: 75 kr.

Førskole: 1850 kr. pr måned, april-maj-juni

 

SFO i sommerferien:  500 kr. pr. uge  


Satserne pristalsreguleres hvert år.

 

Søskendemoderation:

Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, med tælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Som søskende regnes udelukkende biologiske halv- eller helsøskende og adoptivbørn. Det er forældrenes egen pligt at gøre skolen opmærksom på muligheden for at opnå søskendemoderation, og der ydes ikke søskendemoderation med tilbagevirkende kraft.

Hertil kommer et legepladsbidrag på 30 kr. i 0. – 7. klasse samt betaling for emnedage og div. ture.

 

 

Depositum

Der indbetales et depositum på 1000 kr., som tilbagebetales ved endt skolegang. Vi anbefaler indbetaling via PBS. Indbetalinger, som ikke foregår via PBS tillægges et gebyr på 30 kr. pr. indbetaling.

Betalingsprocedure

Skolepenge indbetales forud og senest den 10. i måneden. Ved for sen indbetaling indledes en
rykkerprocedure i samarbejde med Advodan. Hver rykker pålægges et gebyr på 100 kr. En restancesag kan ende med retslig inkasso og udmeldelse af eleven. I tilfælde af økonomiske problemer, som berører betaling af skolepenge, skal man straks kontakte skolens kontor, så en ordning kan etableres.

Udmeldelse

Ved eventuel udmeldelse i løbet af skoleåret er der en udmeldelsesfrist på løbende måned + 1 måned. Udmeldelsen skal være skriftlig.