Procedure (kommende børnehaveklasser)


Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår på skema, som fås på kontoret eller printes fra hjemmesiden. Det udfyldte skema afleveres på / sendes til kontoret (vi skal have de originale forældreunderskrifter), og vi bekræfter skriftligt optagelsen. Da der er begrænsning på antallet af elever i klasserne, kan man komme til at stå på venteliste. Dette vil fremgå af bekræftelsen.


I oktober/november spørger skolen forældre til næste skoleårs børnehaveklasser, om de fastholder deres indmeldelse. Bliver der på den baggrund ledige pladser, er der håb for eleverne på venteliste. I løbet af november meddeler skolen, hvem der kan begynde i førskolen 1. april eller i børnehaveklassen efter sommerferien.


Optagelse i børnehaveklasse er obligatorisk for børn, i det kalenderår de fylder 6 år, eller året efter for de børn, der har fået bevilget udsat skolestart. Børn som er født mellem 1. januar og 30. september, og kun er 5 år, kan optages i børnehaveklasse, hvis forældrene ønsker det. Forudsætningen er, at børnene må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Vurderingen foretages af skolens leder.


Der afholdes møde med forældrene til de nye børnehaveklasseelever ultimo januar og primo juni.


Procedure (optagelse på andre klassetrin)


Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Indmeldelsesskemaet udfyldes, sendes til skolen, som bekræfter modtagelsen med oplysning om evt. venteliste.


Bliver der en ledig plads, tilbydes den første på ventelisten pladsen. Modtager man tilbuddet, afholdes et møde, hvor eleven, forældrene, klasselæreren og skolelederen deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages.

 

Ønsker man ikke at modtage tilbuddet på dette tidspunkt, aftaler forældre og skoleleder hvornår næste kontakt skal finde sted.

 

Skolen kontakter elever på venteliste i den rækkefølge, vi har modtaget indmeldelsesskemaet.


Elever, der skal begynde på skolen eller står på venteliste, får tilsendt årsskrift medio juni. Endvidere opfordrer vi til at følge skolen via hjemmeside.