Det er skolens mål

 

  • at eleven skal have et skoleliv, hvor glæde og tryghed i hverdagen gør, at evner og anlæg udvikles og styrkes bedst muligt
  • at elevens personlige og faglige udvikling styrkes på en sådan måde, at eleven både under og efter skoleforløbet har de bedste forudsætninger for at udvikle sig og aktivt engagere sig i samfundet
  • at fremme selvstændighed og alsidighed
  • at lære eleven i det daglige samvær at tage hensyn til og respektere andre og udvise medmenneskelig forståelse
  • at fremme elevens forståelse og respekt for demokratiet og give eleven indsigt i de værdier, der ligger til grund for vort samfund og dets udvikling
  • at fremme elevens forståelse for fællesskabets styrke og nødvendighed
  • at vi i et forpligtende samarbejde søger at nå de opstillede mål for skolegangen
  • at undervisningen foregår i et trygt og inspirerende miljø
  • at der undervises på et højt fagligt niveau i alle fag.
  • at eleverne på Hindholm Privatskole gennem viden og oplevelser forberedes til en tilværelse i en globaliseret verden.

 

I alle fag undervises der efter "Forenklede Fælles Mål".