1. Identifikation og kortlægning

Skolen har i skoleåret 2017/2018 foretaget en interviewundersøgelse vedrørende elevernes undervisningsmiljø. 0. til 10. klasse har deltaget, og der er anvendt spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Forud for undersøgelsen er eleverne blevet informeret om hensigten med undersøgelsen, herunder, hvordan undersøgelsens resultat viderebehandles. Det er skolens sikkerhedsgruppe, der er ansvarlig for undersøgelsen samt for den videre behandling.

  1. Beskrivelse og vurdering

Undersøgelsen viser, at langt de fleste elever er glade for at gå på skolen. De er meget tilfredse med kammeraterne, lærerne, undervisningen og de fysiske rammer. Der er et fint grundlag for undervisning og indlæring.

0.-3. klasse prioriterer at arbejde med:

  • Medbestemmelse i undervisningen

4.-10. klasse prioriterer at arbejde med:

  • Støtte og inspiration
  1. Handlingsplan

De prioriterede områder arbejdes der videre med i de respektive teams. Dels i den daglige undervisning, og dels i emnedagene uge 41.