På forældrekredsmødet den 25. april 2012 blev det besluttet, at Hindholm Privatskole skal overgå til selvevaluering efter forslag fra bestyrelse og ledelse.


Skolen anvender en evalueringsmodel, som er udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening og godkendt af Undervisningsministeriet. Modellen er meget omfattende, idet stort set ethvert hjørne af skolens virksomhed skal evalueres.


Evalueringen er først og fremmest et internt værktøj, og vi forventer, at hele arbejdsprocessen vil højne bevidstheden om hvad, hvordan og hvorfor vi gør, som vi gør.


En styregruppe bestående af skolens ledelse og 2 lærerrepræsentanter står for planlægningen og uddelegeringen af evalueringsopgaverne.


Følgende områder skal evalueres:

 • Skolens profil
 • Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
 • Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
 • Elevens alsidige udvikling
 • Frihed og folkestyre
 • Tilbud om undervisning i 10. klasse
 • Specialundervisning
 • Dansk som andetsprog
 • Elevens videre forløb i uddannelsessystemet
 • Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen
 • Samlet vurdering og handleplan


Den samlede evaluering skal være gennemført i april 2016. Alle områder skal efterfølgende evalueres mindst hver t 3. år